Technická správa komunikací hl. města Prahy, a.s.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Dokumenty ke stažení:
Výpis z obchodního rejstříku ZDE
Stanovy společnosti ZDE
Informace k usnesení 1910/22.10.2013 ZDE
Výroční zpráva společnosti za rok 2014 ZDE
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.  (2015) ZDE
Výroční zpráva společnosti za rok 2015 ZDE

Smlouvy:
Smlouva o spolupráci v oblasti pojištění a řízení rizik ZDE
Smlouva o dílo - PTC Praha ZDE
Pojistná smlouva - ACE European Group ZDE a ZDE a ZDE a ZDE
Smlouva o poradenské činnosti - Grant Thornton Advisory ZDE , ZDE , ZDE a ZDE
Smlouva o úpravě vzájemných vztahů TSK a TSK a.s. ZDE
Smlouva o dílo na provedení auditu ZDE
Smlouva o poskytování certifikačních služeb ZDE

Profil zadavatele:
Odkaz na Profilu zadavatele TSK a.s. naleznete ZDE

Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
rok 2014 : 0                        
rok 2015 : 2
rok 2016 : 5
rok 2017 (stav k březnu 2017) : 1
text odpovědi   (datová schránka):

„Věc:   žádost 106/1999

           Uvědomění o odložení žádosti

Vážený pane/paní,
dne xx. měsíc 201x jsme do datové schránky Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO 03447286 obdrželi poštu s ID zprávy xxxxxxxxxx a poštu s ID zprávy xxxxxxxxxx.
K Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“) ze dne xx. měsíc 201x, Vám sdělujeme následující:
Požadované informace se nevztahují k působnosti obchodní korporace Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČ: 03447286, do jejíž datové schránky (mivq4t3) byla žádost doručena (ID zprávy xxxxxxxxxx a ID zprávy xxxxxxxxxx). Správu komunikačního majetku vykonává příspěvková organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy, IČ: 63834197, která nemá zřízenu datovou schránku, proto je nutné jí žádost doručit jiným způsobem.
Z výše uvedeného důvodu Vaši žádost za Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČ: 03447286, ve smyslu § 14 odst. 5 bod c) InfZ

                                                          o d k l á d á m e.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky