Technická správa komunikací hl. města Prahy, a.s.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


O společnosti

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, akciová společnost

Společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. byla založena dne 19. června 2014
přijetím Stanov společnosti jediným zakladatelem, Hlavním městem Prahou, usnesením č. 40/19
Zastupitelstva hl. m. Prahy, a to v souladu s ustanovením § 8 a § 250 zákona o obchodních korporacích
a § 59 zákona o Hlavním městě Praze. 
Dne 30. září 2014 byla akciová společnost Technická správa komunikací hlavního města Prahy
zapsána do obchodního rejstříku a bylo jí přiděleno IČ 03447286.


Sídlo společnosti:
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

 Základní kapitál společnosti činí 100.000.000,- Kč a je rozdělen na 10 kusů kmenových akcií na jméno
v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,- Kč.

Zakladatelem společnosti a jediným akcionářem je Hlavní město Praha, IČ 00064581,
se sídlem Mariánské nám. č. 2/2, 110 01 Praha 1.Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky